Informujemy, iż nasza szkoła otrzymała dotację z Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą w 2022 r. 
Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska
Wsparcie bieżącej działalności szkoł polonijnych w Anglii w regionach South West, North West i Yorkshire and the Humber w latach 2022-2023.
Kwota dotacji:
22682,50 PLN w 2022r.
22682,50 PLN w 2023r.
Całkowita wartośc zadania publicznego: 737220,24 PLN.
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania. 

logo SWP

znaki na stronie www

Właściciele sklepów ABC pokrywają częsciowo koszty paczek mikołajkowych dla naszych uczniów.

SZYLD LEWA STRONA GLOUCESTER LAMINAT OCHRONNY PELNA FOLIA

Szkoła otrzymała granta od Bristol Charities na zakup chromebooków dla nauczycieli w roku 2021.

 Bristol Charities152336876 1691242574389028 5508865930009069832 n