W dniach 17-22 marca przedstawiciele naszej szkoły – Artemida Bury, Krystyna Grzegrzółka, Tomasz Bury oraz Wojciech Napruszewski – wzięli udział w kolejnym spotkaniu szkoleniowym nauczycieli polonijnych w ramach projektu Erasmus+. Tym razem gościliśmy w polskiej szkole w Geel w Belgii.

W spotkaniu wzięły udział reprezentacje polskich szkół z kilku państw Europy, które biorą udział w projekcie, z Belgii, Holandii, Irlandii, Hiszpanii i Litwy oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Białegostoku.

W ramach szkolenia odbyły się warsztaty metodyczne. Poświęcono je dwóm tematom – rozwijaniu umiejętności czytania sylabicznego w nauce czytania po polsku oraz prezentacji koncepcji edukacji przez ruch. Był również czas na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych ośrodków. Tematy podejmowane podczas szkolenia będą później opracowywane przez poszczególne kraje i na ich podstawie powstaną nowe scenariusze zajęć, które zostaną umieszczone na platformie internetowej projektu.

W ramach spotkania nauczyciele z każdego z państw prowadzili zajęcia z uczniami polskiej szkoły w Geel. Sama szkoła jest raczej niewielka, uczęszcza do niej około 50 dzieci z polskich rodzin z samego miasteczka i okolic. Dzięki temu grupy klasowe są bardzo kameralne, a nauczyciele mogą pracować bezpośrednio z każdym uczniem. Nauczyciele z ISSB przeprowadzili zajęcia o tematyce wielkanocnej, które zaangażowały we wspólnym śpiewaniu piosenki o kłótni w koszyku wszystkich obecnych na sali.

Zaplanowano również część krajoznawczą, w ramach której odwiedziliśmy Brukselę, Gandawę i stare opactwo Averbode. Mogliśmy się przekonać, że Belgia, królestwo czekolady, frytek i piwa, to piękny kraj, w którym da się zobaczyć wiele ciekawych miejsc.

Serdeczne podziękowania należą się organizatorom spotkania. Dzięki ich zaangażowaniu czuliśmy się w Belgii bardzo mile przyjęci. Za rok podobne spotkanie będziemy organizować u nas w Bristolu, a możliwość podejrzenia, jak robią to inni, jest dla nas cenną wskazówką na przyszłość.

foto 08 m  

foto 05 m

foto 02 m

foto 07 m

foto 06 m

foto 11 m

foto 14 m

foto 04 m

foto 03 m

foto 09 m

foto 16 m

foto 15 m

foto 17 m

foto 18 m