Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.  Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu  "Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”. 

Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym  Konsula RP w Londynie (V) 

Kwota dotacji w 2024r: 23 715,00 PLN 

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 211 579,00 PLN 

Przedsięwzięcie Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgu konsularnym  Konsula RP w Londynie (V) polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów  wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Informujemy, iż nasza szkoła otrzymała dotację z Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą w 2022 r. 
Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska
Wsparcie bieżącej działalności szkoł polonijnych w Anglii w regionach South West, North West i Yorkshire and the Humber w latach 2022-2023.
Kwota dotacji:
22682,50 PLN w 2022r.
22682,50 PLN w 2023r.
Całkowita wartośc zadania publicznego: 737220,24 PLN.
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania. 

logo SWP

znaki na stronie www

Szkoła otrzymała granta od Bristol Charities na zakup chromebooków dla nauczycieli w roku 2021.

 Bristol Charities152336876 1691242574389028 5508865930009069832 n