Formularz rejestracyjny dla nowego ucznia


Oddział


Dane dziecka


Dane rodziców / opiekunów


Dane Medyczne (Czy dziecko choruje?)

Proszę zaznaczyć choroby, na które dziecko cierpi.


Dane dodatkowe


Klauzula

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Szkoły i Statutem Szkoły oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

 

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt.
Przetwarzamy dane zgodnie z RODO (patrz Privacy Policy na stronie szkoły)