Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Uchwały i postanowienia Zarządu Szkoły będą publikowane na stronie internetowej w dziale „Aktualności".

2.

Wszyscy pracownicy, rodzice (opiekunowie prawni) oraz uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z uchwałami i postanowieniami Zarządu Szkoły.

   3.  W związku z panującą pandemią Zarząd szkoły w zależności od dostępności klas w CAB ma prawo przenieść zajęcia szkolne na tryb online.